Om oss

Hellström Optik grundades 1984.

Målet för oss är att ha produkter av bästa kvalitet både vad gäller glas, bågar och kontaktlinser. Därför väljer vi ut våra bågar omsorgsfullt både från leverantörer i Sverige och från internationella mässor, vilket gör att vi har ett unikt sortiment av bågar och glasögon i Stockholm.

Vi har valt Carl Zeiss som vår glasleverantör med tanke på varumärkets välkända kvalitet och stora glassortiment.

Kontaktlinsmarknaden utvecklas hela tiden och materialen blir bättre. Vi tycker att det är av stor vikt att våra kunder får prova nyheter som kommer ut på marknaden för att säkerställa synhälsan hos var och en. Olika linser passar olika ögon och där kommer vår kunskap och profession väl till pass, kom in så hjälper vi dig!

Vi på Hellström Optik har möjlighet att göra en ögonhälsoundersökning med hjälp av en avancerad ögonbottenkamera, där vi fotograferar inne i ögat och därefter skickas bilderna till ögonläkare för granskning och bedömning. Vi kan även använda kameran för dokumentation och uppföljning av kända förändringar i ögonbotten, som till exempel förändringar i gula fläcken. Målet är att hitta ögonsjukdomar i ett tidigt skede för att kunna sätta in rätt behandling.

 

Välkommen in för undersökning, rådgivning, eller bara för att ta en kopp kaffe.

Mia, Linnéa, Annika, Joakim, Max och Eric

 

GDPR

Personuppgiftspolicy

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från två regelverk gällande behandling av personuppgifter inom optikbranschen, dels patientdatalagen, dels den nya dataskyddsförordningen och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter, din integritet och din säkerhet som patient

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Vi vill också ge dig en god service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Är du ny kund så ställer vi den frågan till dig. Är du befintlig kund så har vi i de flesta fall ett samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter på olika sätt bl a följande:

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vår IT-säkerhet skall säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Bolaget Hellström Optik AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.